2030-sekretariatet partner till eComExpo – tillsammans skapar vi förändring

eComExpo är mässan för fossilfria transporter på väg. Det är tydligt att elektrifieringen inte räcker till och genom vårt samarbete med 2030-sekeritariatet breddar vi nu huvudinriktningen på mässan. Från elektrifiering av nyttofordon till nyttofordon som använder alla typer av alternativa bränslen som bidrar till att sänka koldioxidutsläppen. 

 Målet med samarbetet på mässan är att skapa en konkret strategi för transportnäringen.

– eComExpo attraherar de tyngsta rösterna i det nödvändiga omställningsarbetet, säger Anna Fägersten, projektledare för eComExpo. Under den första dagen kommer 2030-sekretariatet att genomföra en konferens med fokus på nyttofordon. Därmed får vi bredd på alla alternativa drivmedel och dessutom en politisk koppling.

– Omställningen går inte tillräckligt fort när det gäller tunga fordon och nu är det bråttom, säger Jakob Lagercrantz, vd för 2030-sekretariatet. Vi behöver alla tillgängliga alternativ för att fasa ut de fossila drivmedlen. Samverkan gör dem starka och tillsammans kan vi bli effektivare. Därför ser vi en stor styrka i att delta som partner i mässan och bredda perspektiven.

Jakob Lagercrantz

Elektrifiering räcker nämligen inte för att lösa problemen. 2030-sekretariatet arbetar för alla alternativa drivmedel som hjälper till att få ner utsläppen.

– Vi tror på en mångfald av lösningar, något som många aktörer redan idag jobbar med, säger Jakob Lagercrantz.

Det handlar delvis om elektrifiering, men även biodrivmedel, HVO, RME och etanolbaserade ED95. Biogas används redan och även vätgas kan bli aktuellt. Positivt är att nära nog alla transportaktörer med självaktning jobbar för och med ett eller flera alternativ redan idag. Nu gäller det att få upp takten.

Under 2030-sekretariatets endagskonferens ska bland annat tio rundabordssamtal genomföras. Dessa samlar politiska representanter, branschfolk och väl utvalda sakkunniga. Bland annat kommer Schweiz att lyftas med bra exempel på omställning av tunga fordon.

Tekniken finns, kunnandet finns och egentligen vet vi vad som bör göras. Rundabordssamtalen ska utmynna i en konkret klimatstrategi för transportnäringen. Här är det viktigt att de politiska representanterna finns med. En strategi måste fungera politiskt. Ekonomiska styrmedel och stimulanspaket får inte ställas mot andra verksamheter i samhället som måste budgeteras. Klimatstrategin för transportmarknaden måste också fungera just på denna marknad.

– Vår avsikt är inte att sätta upp något mål som är en parallell till Parisavtalet eller regeringens mål. Klimatplanen för transportnäringen ska konkret ange vad vi ska göra i dag, i natt och i morgon, avslutar Jakob Lagercrantz.

Anna Fägersten tillägger att:
– Nu går vi gemensamt från ord till handling. Tillsammans med 2030-sekretariatet ska vi maximera synergierna.

Målet är att man som besökare lämnar mässan med ett know-how kring hur vi konkret går från ord till handling och att vi tillsammans har skapat en svensk klimatstrategi för nyttofordon.


”eComExpo ger oss en plattform för att fortsätta den viktiga dialogen mot utsläppsfria fordon”

Den 6–7 april 2022 slås portarna upp för den första mötesplatsen för elektrifierade och fossilfria transportfordon. eComExpo blir en mässa med lärande och debatterande i fokus, och fram till dess öppnar vi nu ett fönster för åsikter och tankar kring den monumentala omställning som fordonsbranschen nu står inför. Först ut i vårt debattforum är Jessica Alenius, vVD på BilSweden som är en av våra samarbetspartners i eComExpo.

Jessica Alenius, BilSweden:
”eComExpo ger oss en plattform för att fortsätta den viktiga dialogen mot utsläppsfria fordon”

Fordonsindustrin är mitt inne i en förändringsprocess som kommer att påverka alla fordonsanvändare. Vissa av dessa förändringar drivs av fordonsindustrin medan andra förändringar drivs av politiker och myndigheter på både nationell som internationell nivå. Många gånger har industrin och politiken samma mål, bland annat mindre utsläpp och säkrare fordon. Skiljelinjen är hur fort dessa förändringar kan ske där fordonsindustrin ofta behöver längre tid för omställning. 

Fordonsindustrin har drabbats hårt av den pågående krisen. Jämförs Sverige med andra EU-länder har vi drabbats hårt. Förklaringen till denna kraftiga minskning beror inte enbart på Coronakrisen, utan också på att det svenska Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar. Tyvärr har regeringen och samarbetspartierna nu förslagit ytterligare skärpningar av en redan hög malus, fordonsskatt, vilket gör att förnyelsen riskerar att hämmas.

Klimatmålet för inrikes transporter är att minska utsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och 2045 ska fordonsflottan var helt fossilfri. Sverige har höga ambitioner och ligger långt framme inom detta område och har goda förutsättningar att bli ett föredöme för andra länder för omställningen. För att minska utsläppen arbetar fordonstillverkarna med tre strategier; elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och effektivare transporter. Fram tills idag har vi haft ett begränsat utbud av laddbara lätta och tunga lastbilar på marknaden, men de kommande åren kommer flertalet varumärken att introducera nya modeller. Men ska Sverige klara de ambitiösa klimatmålen fram till år 2030 räcker inte elektrifieringen. Vi måste också öka andelen biodrivmedel och effektivisera transporterna. 

Förutom att minska miljö- och klimatpåverkan från fordonen arbetar fordonstillverkarna med att öka säkerheten. Vi går från fordon med endast passiv säkerhet, dvs skyddar dig vid en krock, till fordon med aktiv säkerhet, dvs teknik som hjälper dig som förare att undvika olyckor med en ökad grad av automatisering, dvs olika assistanssystem. Fordonsindustrin talar ofta om olika steg av automatisering där sista steget är helt självstyrande fordon. Nio av tio olyckor orsakas av föraren så den här utvecklingen kommer att spara många liv. 

Sammantaget är detta gigantiska förändringar med mångmiljardinvesteringar i ny teknik. Denna omställning klarar dock fordonsindustrin inte på egen hand. Om vi utvecklar nya fordon, men det finns brister i laddningsinfrastrukturen, fel styrmedel från politikerna eller låg kunskap hos kunden så kommer vi inte att lyckas. Hela ekosystemet måste gå i takt. Då fordonsindustrin är som ett tankfartyg som nu ställer om och ändrar delvis färdriktning så måste även satsningarna kring ekosystemet vara långsiktiga. Satsningen på infrastruktur, dvs laddningsinfrastruktur, men styrmedel för både köp och brukandet av fordonen behöver vara tydliga, förutsägbara och långsiktiga.

För att nå våra samhällsmål behöver ekosystemets alla aktörer samverka – fordonstillverkarna, leverantörer, beslutsfattare, kunder med flera. eComExpo ger oss en plattform för att mötas och fortsätta den viktiga dialogen mot utsläppsfria, olycksfria och konkurrenskraftiga fordon. 

Jessica Alenius, Vice VD BIL Sweden 


eComExpo väljer Scandinavian XPO, 6–7 april 2022

Pressmeddelande från ScandinavianXPO:

Arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo öppnar nu en ny mötesplats med målet att bidra till en snabbare omställning av kommersiella fordon till el. Den 6–7 april 2022 har eComExpo-mässan premiär i mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO i Arlandastad.

eComExpo är en kunskapshubb och en mässa för alla som arbetar inom ”nyttotrafiken”, det vill säga inom kollektivtrafik och godstransporter med upphandling, planering, logistik, samhällsplanering, citydistribution eller som förare av dessa fordon.

-Vi ser nybyggda mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO som den perfekta arenan för eComExpo med tanke på möjligheterna till 11 000 kvm utställningsyta för våra elfordon och teknik, två konferensscener och ett stort antal mötesplatser för vårt seminarie- och workshopprogram. Att det sedan finns avancerade testbanor för provkörning av nya nyttofordon i anslutning till arenan via Training Partner ger oss perfekta förutsättningar att lyckas, förklarar Anna Fägersten, projektledare för den nya elektrifierade nyttofordonsmässan.

I Scandinavian XPO finns, förutom stora evenemangs- och mässhallar och konferenslokaler, hotell, restauranger, service och aktiviteter för hälsosamma, omväxlande möten. Allt fem minuter från Arlanda Flygplats och 20 minuter från Stockholm och Uppsala.

-Vi är glada och stolta över att eComExpo valt vår arena som mötesplats för deras första mässa. Att vi kan erbjuda en kombination av stora och flexibla lokaler tillsammans med Training Partners testbanor på asfalt och i terräng känns som en stor fördel för alla. Vi verkar i lokaler som byggts enligt internationell hållbarhetscertifiering, Breeam, och det känns därför extra fint för oss att få samarbeta med en aktör som eComExpo, som har ett stort fokus på miljö och långsiktig hållbar utveckling, säger Anna Bauer, Business Director på Scandinavian XPO.

För mer information och bokning av mässyta, kontakta:

Säljare Anna-Grete Gundersen – annegrete@elife.se / 0705 36 01 20

Anna Bauer – anna.bauer@scandinavianxpo.com / 0761 33 13 50

Projektledare Anna Fägersten – anna.fagersten@elife.se / 0762 96 65 80


Nytt datum för eComExpo, 6–7 april 2022

Det är fortfarande en viss osäkerhet kring restriktioner för större evenemang och därför har arrangören av eComExpo i samråd med sina partners och utställare beslutat att skjuta fram mässan till våren. Nytt datum är 6–7 april 2022. Programinnehållet är oförändrat och fulladdat!

För ytterligare information kontakta Anna Fägersten, anna@elife.se


Anders Ygeman invigningstalar om elektrifierade transporter på eComExpo

Sveriges ledande beslutsfattare i transportindustrin, politiker och forskare möts på eltransportmässan eComExpo den 6–7 april för att diskutera en av de viktigaste frågorna i omställningen till fossilfria transporter. Hur ökar vi takten för att nå miljömålen inom transportsektorn? Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, invigningstalar och gräddan av transportnäringen samt forskare och experter deltar i transportforumet.

Transportbranschen i Sverige står inför en omställning av stora mått. Hälften av transportbilsflottan ska gå på eldrift och utsläppen av växthusgas ska ha minskat med minst 70 procent år 2030. Det är världens tuffaste klimatmål men politiskt brett förankrat.

eComExpo är det nya nordiska forum där industrin för nyttotransporter ska mötas och debattera vad som konkret måste göras för att nå de tuffa målen. Men det är också en fysisk och digital hybridmässa på Scandinavian XPO vid Arlandastad, med senaste teknologin, tjänster, produkter och provkörning av nya transportfordon, från liten lastcykel till stor lastbil.

– Elektrifieringen innebär ett systemskifte, inte enbart ett teknikskifte, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden, som är en av eComExpos medarrangörer. Alla pusselbitar måste på plats för att bygga ett nytt ekosystem. Här krävs samverkan mellan fordonstillverkare, andra företag, politiker och akademin.

Knäckfrågorna handlar om behov och tillgång av el, hur laddinfrastruktur ska lösas och vad som krävs för att samhället ska klara elektrifieringen. I synnerhet gäller det lösningarna för tunga lastbilar i fjärrtrafik, men även för lätta lastbilar i stadstrafik. Målet är att enas om en ny svensk handlingskraft för att bidra till en snabbare omställning.

– Diskussioner behövs med marknadens aktörer där de presenterar sina elektrifieringsplaner och kommande transportbehov. Under en övergångsperiod behövs också statliga stöd och styrmedel, säger Johanna Lakso, VD för Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor, som också är medarrangör.

Såväl regeringen som flera av industrins portalfigurer för omställningen till fossilfria transporter framträder på ComExpo. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman öppningstalar. Andra talare som är klara är Åsa Pettersson, VD för Energiföretagen, Linda Olofsson VD Swedish Electromobility Centre och Jenny Larsson VD Hitachi ABB Power Grids Sverige.

Seminarierna leds av två av Hållbarhetssveriges mäktigaste moderatorer, Mattias Goldmann, idag Hållbarhetschef på Sweco, och Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekreteriatet, en av de viktigaste klimatrösterna inom transportsektorn.

För mer information, kontakta Presschef Lars-Ola Nordqvist, tel 070-689 11 20, lars-ola.nordqvist@nowa.se