Om eComExpo – mässan för framtidens fossilfria nyttotrafik!

Omställningen till eldrift av vår nyttotrafik har tagit fart på allvar. Nu öppnar arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo en mötesplats även för omställningen av de kommersiella fordonen. Den 6–7 april 2022 är det dags för premiär för eComExpo i Arlandastads nybyggda mässhallar.

eComExpo – för Electrified Commercial Vehicles Expo. En mötesplats och mässa som ger den snabbväxande omställningen av nyttofordonen i vårt samhälle en naturlig mötesplats i Sveriges och hela Nordens centrum vid Arlandastad i Stockholm.

eComExpo är en syskonmässa till eCarExpo, som under fem år har utvecklats från den lilla nisch som elbilen utgjorde för halvdecenniet sedan, till den stora mötes- och handelsplatsen den nu har utvecklats till. Nära 15 000 besökare kom till eCarExpo i Friends Arena i februari 2020, när andelen av försäljningen av laddbara bilar väntas landa på 30 procent av nyförsäljningen. 

Framgången med eCarExpo står på tre viktiga ben: 

• Ge besökarna en samlad bild av produkterna på marknaden, både när det gäller fordonen och den infrastruktur som krävs för att dessa ska rulla.

• Informera och ge stöd i omställningen i form av föreläsningar och seminarier.

• Ge besökaren möjlighet till att provköra fordonen med syfte att sänka trösklarna inför omställningen. 

eComExpo kommer att ta med sig de bästa inslagen i syskonmässans koncept, men får i kraft av sin renodlade funktion som B2B-mötesplats för både tekniken, politiken och handeln en tyngdpunkt med större vikt lagd på seminarie-, debatt- och föreläsningar under mässans gång.

eComExpo är en kunskapshub och en mässa för dig som:

• Arbetar med upphandling av fordon inom kollektivtrafik samt godstransporter.

• Är kravställare för kommunens eller regionens fordonspark.

• Jobbar med samhällsplanering, citydistribution eller andra leveranslösningar. 

• Arbetar med lokala, regionala och långväga transporter.

• Som jobbar med att planera transportpolitikens förutsättningar.

• Som jobbar med affärskritiska utmaningar inom transport och logistik.

• Faktiskt kör dessa fordon i ditt arbete.


De tunga. Ska godstransporterna laddas via batterier, direkt längs vägen eller med vätgas? Svaret är kanske ja på alla frågor, och på eComExpo jämförs och diskuteras för- och nackdelar med de nya lösningarna.

De lätta. Att närtransporterna i städerna ska gå på el råder det ingen diskussion om, och utbudet växer nu i ett explosivt tempo. eComExpo ger överblick och visar på infrastrukturlösningar och logistiksystem som stöder den nya tekniken.

De nya. I luft, på vatten och på land dyker de upp – de okonventionella transportlösningarna som bryter ny mark. eComExpo är en resa in i framtidens transporter redan nu, som  öppnar för diskussion och samtal.