Våra PartnersBil Sweden
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 97 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är fordon en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Power Circle
Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling.

Dagens Infrastruktur
Stordåhd Kommunikation AB är ett ledande branschmediaföretag som arbetar i första hand med text och projektbaserad kommunikation genom såväl i printmedia som i digitala och sociala media. Bolaget publicerar och distribuerar magasinen Svensk Byggtidning, Dagens Infrastruktur, Nordiska Projekt, Bygga Stockholm och Svensk Fastighetsutveckling. Övervakar och lyfter nya och pågående bygg och samhällsprojekt blandat med heta aktuella branschfrågor som fokuserar på en hållbar samhällsutveckling. Stordåhd Kommunikation AB fokuserar på den svenska bygg-, fastighet-, infrastruktur-, kommunikation-, energi-, industri- och transportsektorn.